Företagsfokus

Hösten 2023 har företagsgruppen börjat sitt arbete med att planera för hur länets företagare ska göras intresserade av att bevara sin historia. Arbetet leds av en grupp ledamöter ur Arkiv Sörmlands styrelse. Dessa är Anna-Sophia von Celsing, Birgitta Lundberg, Kaj Eriksson, Carl Kling Gedda och Annika Bergsland. Personalen vid Arkiv Sörmland fungerar som ett stöd till arbetet gentemot företagare i länet. Gruppen sammanträder regelbundet och målet är att lägga fram en långsiktigt plan för arbetet gentemot företagare i länet. 

Om du är företagare och funderar på hur och var du ska bevara dina handlingar – kontakta oss! Flera sörmländska företag har redan hört av sig till oss för att diskuterar sina arkiv och under hösten kommer vi att besöka dem för att diskutera arkivfrågor. Jättekul tycker vi!

Företagsgruppen från vänster: Anna-Sophia von Celsing, Annika Bergsland, Carl Kling Gedda, Birgitta Lundberg, Kaj Eriksson