Henrik Elmberg och Kristina Eriksson arkivpristagare 2020

Grattis till årets arkivpristagare

I samband med årsmötet offentliggjordes årets mottagare av Arkiv Sörmlands arkivpris 2020: Henrik Elmberg och Kristina Eriksson.

Motiveringarna lyder:

Henrik Elmberg får dela Arkiv Sörmlands arkivpris med Kristina Eriksson. Han får det för sina banbrytande insatser i arbetet med att sammanlägga Föreningsarkivet med Företagsarkivet till ett arkiv, Arkiv Sörmland.

Kristina Eriksson får dela Arkiv Sörmlands arkivpris med Henrik Elmberg. Hon får priset för det kulturella anslaget i arbetet med sammanläggning av Föreningsarkivet och Företagsarkivet till ett arkiv, Arkiv Sörmland.

Ett stort grattis till de arkivengagerade pristagarna!

Då Arkiv Sörmlands årsmöte hölls via webben har de båda pristagarna ännu inte fått möjlighet att mottaga sina diplom och få ett officiellt firande. Detta kommer istället att ske vid ett senare tillfälle då hälsoläget möjliggör en fysisk sammankomst. Vi återkommer med mer information så snart vi har ett datum.

Henrik Elmberg och Kristina Eriksson arkivpristagare 2020

Stort grattis till Henrik Elmberg och Kristina Eriksson! Foto: H. Karlsson och L. Röös.