Coronavirus från Pixabay

Hur påverkas er verksamhet av corona?

Hur har er verksamhet påverkats av coronapandemin? Det är vi på Arkiv Sörmland intresserade av att få ta del av. Tillsammans kan vi skapa en minnesbank med källor som berättar om pandemins inverkan på sörmländska föreningar och företag, ett intressant arkivmaterial som kan vara till gagn för framtida forskning.

Vi samlar in beskrivande texter såväl som bild, ljud och videoinspelningar kopplat till corona. Har ni annonserat på er webbplats, lagt ut information till era medlemmar/kunder på sociala medier eller anställda på intranätet, skickat e-post eller på annat sätt korresponderat eller informerat era medlemmar/kunder/ anställda om den förändrade situationen? Dela gärna med er av denna kommunikation till oss så att vi kan spara den för framtida forskning. Beskriv även gärna med egna ord hur pandemin har kommit att påverka er verksamhet, era medlemmars/kunders/anställdas engagemang samt era kommunikationsstrategier.

Läs mer i vårt upprop: Hur påverkas er verksamhet av corona. Där finns också instruktioner hur ni går till väga för att skicka in digitala avtryck från er förening eller företag. Vänligen notera att vi behöver ha ert godkännande för att kunna bevara och tillgängliggöra det inskickade materialet för framtida forskare.

Hoppas ni vill vara med och bidra! Stort tack på förhand.

Coronavirus från Pixabay

Covid-19 har satt världen i krisberedskap våren 2020. Hur har ni påverkats i er förening eller på ert företag? Vi vill gärna ta del av de digitala avtryck som pandemin satt i er verksamhet.