Arkiv Sörmlands logga mot svart bakgrund

Information från årsmötet

Den 18 maj genomfördes Arkiv Sörmlands årsmöte via webbtjänsten Zoom. Ett knappt trettiotal medlemmar och förtroendevalda deltog. De årshandlingar som funnits utlagda inför mötet godkändes. Det beslutades också om oförändrade medlemsavgifter och kostnadsersättningar.

Till ordförande för ytterligare ett år omvaldes Ulla-Britt Larsson, Nyköping. Omvalda för en period om två år blev Roy Anderzon, Katrineholm, Karin Henrikson, Oxelösund och Birgitta Lundberg, Gnesta. Nyvald i styrelsen blev Ragnar Boman, Katrineholm. Valberedningen konstaterade samtidigt att det trots ihärdiga försök inte varit möjligt att finna en ny representant från Vingåker, varför denna styrelseplats får vara vakant under året.

Omvalda blev även revisor Eva Andersson, Nyköping samt revisorssuppleanterna Göran Flodin, Skogstorp och Sven-Olov Larsson, Eskilstuna. Nyvald som revisor blev Pehr Bengtsson, Åkers Styckebruk. Det blev också omval på valberedningen med Kjell Arvidsson, Nyköping (sammankallande) och Berit Hansen, Katrineholm och Gösta Johansson, Björnlunda.

I samband med mötet avtackades också Karin Andersson, Högsjö, Jan Edenmo, Eskilstuna samt Björn Norman, Kvicksund, som då lämnade sina styrelseuppdrag. Både Björn Norman och Jan Edenmo har många år i föreningens tjänst, särskilt Jan som varit med oss i någon form ända sedan 1998 (då i Företagens arkiv i Sörmland) och som för detta även utnämndes till hedersmedlem. Ett riktigt stort tack riktar vi till dessa tre för deras insatser för föreningen!

Arkiv Sörmlands logga mot svart bakgrund