Info om att kurserna är inställda

Inställda arkivkurser i april

På grund av det fortsatta svåra hälsoläget i landet ställer Arkiv Sörmland in sina båda arkivkurser för medlemmar som skulle ha getts under april: introduktionskursen i arkivvård 2 april och e-arkivkursen 21 april.

Nya kurstillfällen kommer att erbjudas under året. Vi ber att få återkomma med närmare detaljer senare.

Berörda kursdeltagare är personligen informerade. När datum har satts för nya kurstillfällen, har de “första tjing” på platserna. Eventuellt kvarvarande platser erbjuds därefter övriga medlemmar.

Info om att kurserna är inställda

Kurs för kvinnogillet i Skogstorp 1930. Foto: okänd. Konsum Norra Sörmlands arkiv, Arkiv Sörmland.