Bevara er historia information

Kommunfokus Strängnäs: arkivinfo på Multeum 20 april

Våren 2023 är vi framme vid sista stoppet på vårt arbete med kommunfokus – nämligen Strängnäs. Vi har bland annat fokuserat på att få så mycket föreningsmaterial som möjligt färdigförtecknat för kommande leverans till Strängnäs kommunarkiv. Den 20 april är det dags för vår publika aktivitet i kommunen – en infoträff för föreningar som vill veta mer om att spara sina arkiv och bevara sin historia.

Torsdagen den 20 april kl. 14.30-18.30 finns vi på plats på Kulturhuset Multeum, Strängnäs, med ett infobord dit föreningar och andra arkivintresserade kan komma för att ”prata arkiv” med oss.

Sällan har väl historien varit mer i fokus än 2023 i Strängnäs. Vi på Arkiv Sörmland har därför tagit tillfället i akt och bjudit in föreningarna i kommunens föreningsregister för att berätta mer om att spara sin historia och bevara sitt arkiv. Ett e-brev har utgått där vi lyft fram betydelsen av att bevara sitt arkiv och sin historia liksom inbjudit till detta specifika tillfälle.

Våra medlemsföreningar i Strängnäs har fått en särskild inbjudan. Nu när vi är på deras ”hemmaplan” kan det förhoppningsvis underlätta för dem som har frågor att komma och prata direkt med oss liksom för att ta del av det informationsmaterial vi tar med.

Marknadsföring sker dessutom via Evenemangsguiden Strängnäs, affischering samt via våra och Multeums sociala kanaler.

Vår förhoppning med arrangemanget är att fler ska få upp ögonen för de enskilda arkiven och betydelsen av att dessa blir bevarade för framtiden. Arkiven är inte bara föreningarnas minnen, de är också en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Utan arkiven, ingen historia.

Har du några funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Hoppas vi ses i Strängnäs 20 april!

svart bakgrund med text om att prata arkiv med Arkiv Sörmland samt tudelad bild med binär kod och svartvita foton och handlignar