Nominera till arkivpriset

Känner du en person eller organisation som stått/står för särskilda insatser på det enskilda arkivområdet? Var då med och nominera till Årets Arkivpris som Arkiv Sörmland årligen delar ut i samband med vårt årsmöte. Senast den 31 januari vill vi ha ditt förslag om vem som ska få 2019 års arkivpris. Glöm inte att motivera ditt förslag!

Förra årets arkivprisvinnare blev Anna-Sophia von Celsing, Gillberga. Motiveringen löd:

“Anna-Sophia von Celsing har under många år på ett oerhört engagerat och systematiskt sätt arbetat för att arkiven från Biby gård, familjen von Celsing och Hällefors bruk ska bevaras. Genom hennes stora insatser har värdefulla arkivhandlingar, som speglar både sörmländsk och nationell kulturhistoria, sparats för framtiden. Tack vare Anna-Sophia von Celsing har denna spännande historia dessutom fått stanna i Sörmland. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2018.”

2018 års arkivpristagare Anna-Sophia von Celsing med Arkiv Sörmlands ordförande Henrik Elmberg och arkivchef Annika Bergsland. Foto: H Karlsson