Här är Arkiv Sörmlands nya ordförande Ulla-Britt Larsson

Ny ordförande i Arkiv Sörmland

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte i Hälleforsnäs den 28 mars avgick mångåriga ordföranden Henrik Elmberg. Till hans efterträdare på ordförandeposten valdes enhälligt Ulla-Britt Larsson, Nyköping.

Ulla-Britt Larsson har en gedigen bakgrund inom föreningslivet och ett stort engagemang inom kyrkan. Hon satt tidigare i Föreningsarkivet i Sörmlands styrelse och var en av de sammanläggningsdelegerade som förberedde samgåendet mellan Föreningsarkivet och Företagens arkiv i Sörmland 2013. I Arkiv Sörmlands styrelse har hon ingått i presidiet i egenskap av 2:e vice ordförande.

Som styrelseordförande kommer hon under det kommande verksamhetsåret att ingå i Arkiv Sörmlands arbetsutskott tillsammans med vice ordförande Anna-Sophia von Celsing, Gillberga, och arkivchef Annika Bergsland.

Nya ordföranden Ulla-Britt Larsson avtackar avgående styrelseledamoten Rolf Persson. Foto Lena Grahn/Arkiv Sörmland

Nya ordföranden Ulla-Britt Larsson tackar avgående styrelseledamoten Rolf Persson. Foto: Lena Grahn/Arkiv Sörmland