Bild från BM:s telefonväxel 1950-tal. Foto: okänd. AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland

Nya telefontider

Nu har Arkiv Sörmland öppet igen efter sommarstängningen.

Från och med augusti 2019 inför vi nya telefontider för att komma i kontakt med oss. Ni når oss måndag-fredag kl. 13.00-15.00 på vårt vanliga telefonnummer 016-316 04 04. Under övriga tider hänvisar vi till e-posten på info@arkivsormland.se.

Varmt välkommen att kontakta oss!