Om prishöjning på rapportkort med traktor

Prisjustering för rapportkort fr o m 1 oktober 2020

Den 1 oktober 2020 justerar Arkiv Sörmland priset på rapportkort/ leveranslista från Munktells mekaniska verkstads och AB Bolinder-Munktells arkiv. Det nya priset per kopia är 400 kronor.

Någon uppdatering av priset har inte gjorts sedan 2009. I takt med att allt fler vänder sig till oss med förfrågan om leveransuppgifter för sina maskiner, har också alltmer tid fått läggas på framtagning. För att täcka upp för denna arbetstid har Arkiv Sörmlands styrelse sett ett behov att höja avgiften, som en del i den förändrade prispolicy som sedan två år tillbaka är under arbete. Prisjusteringen av rapportkorten är ett första steg i denna nya policy och görs i samråd med våra samarbetspartners Munktellmuseet och Svenska BM-klubben.

Vi tycker det är jätteroligt med alla spännande frågor vi får från såväl Sverige som utomlands ifrån gällande BM:s maskiner. Vår förhoppning är självklart att alla ni maskinintresserade fortsätter att höra av er. Vi utlovar fortsatt god service – välkommen!

Om prishöjning på rapportkort med traktor

Foto: Studio Roland / Arkiv Sörmland.