Södertörns högskola. Foto: H. Karlsson

Satsning på arkivpedagogik

Arkivpedagogik fokuserar på lärande om och genom arkiv, att utifrån en viss målgrupp sätta samman olika informationskällor för att tydliggöra sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. Det handlar om att tillgängliggöra arkiven för olika målgrupper liksom att med hjälp av arkivkällor förmedla historia.

Sedan några år tillbaka undervisar arkivchef Annika Bergsland i arkivpedagogik vid Södertörns högskola. På torsdag 13 februari är det åter dags för föreläsning för intresserade arkivstudenter som vill öka sin kunskap om arkivpedagogiska metoder och teorier. I undervisningen har Annika god nytta av sina erfarenheter från arbete med arkivpedagogik i praktiken här på Arkiv Sörmland.

Under våren fortsätter vi på Arkiv Sörmland även vår egen arkivpedagogiska satsning på att ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial för skolan. Tillsammans med läroboksförfattaren Johan Eriksson inleddes detta arbete under förra året, med förhoppning om att vi på vår webbplats snart ska kunna presentera en helt nyproducerad sida om arkivpedagogik. Håll utkik!

Visst låter det spännande? Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Saftkalas vid barnkolonin troligen 1920-tal. Foto: okänd. SGU:s arkiv, Eskilstuna stadsarkiv

Barn och unga är en prioriterad grupp. Här är det saftkalas på barnkolonin, 1920-tal. OBS! Någon saft i arkivet kan det dock absolut inte bli tal om i den arkivpedagogiska verksamheten – men förhoppningsvis lite gladare miner. Foto: okänd. SGU:s arkiv, Eskilstuna stadsarkiv.