Stor arkivleverans i depån

Tillfälligt leveransstopp året ut

Lena, Theo och Annika tränar i Visual Arkiv

Lena, Theo och Annika fräschar upp kunskaperna i arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv för att vara rustade inför höstens arbete i arkivdepån med att ordna och förteckna inkomna arkiv. Foto: H. Karlsson

Under hösten inför vi tillfälligt leveransstopp för (icke akuta) arkivleveranser till Arkiv Sörmland.

Orsaken till stoppet är att vi under senaste åren fått in ovanligt många och stora arkivleveranser, vilket såklart är roligt med tanke på allt nytt källmatrial som därmed blir bevarat för framtiden. Samtidigt medför inflödet att mer material kommer in än vad vi har haft möjlighet att ta hand om. För att kunna “arbeta ifatt” kommer vi därför att ha stängt för leveranser under hösten.

Vi öppnar för arkivleveranser igen i januari 2020. Välkommen då!