Stor folkmassa på torget 1965. Foto Studio Aarni.

Tillgänglighet på webben

Under senare år har lagstiftningen kring ökad tillgänglighet på webben förstärkts. Genom det så kallade Tillgänglighetsdirektivet ställs det idag krav på offentliga verksamheter och myndigheter att anpassa sin webbinformation så att den ska kunna uppfattas och förstås av alla.

Även vi på Arkiv Sörmland har utgått från detta direktiv då vi skapade vår webbplats. Det innebär att vi valt att lägga till några extra funktioner för att göra informationen möjlig att läsa och förstå för så många som möjligt.

En sådan tjänst är Talande webb. Det är ett hjälpmedel för uppläsande som vi erbjuder våra webbesökare. Talande webb är kostnadsfri för användaren och gör det möjligt att själv välja vilken typ av lässtöd som önskas. Funktionen aktiveras via ikonen uppe i högra hörnet här på webbplatsen. Mer om Talande webb finns att läsa hos Funka.

På webbplatsen använder vi oss också av olika navigeringsverktyg med färgmarkeringar. Dessa förenklar för den som inte kan använda ett pekdon som exempelvis en mus att navigera med utan istället använder tangentbordet.

Vi har fortfarande mycket att lära när det gäller tillgänglighet på webben. Har du några tips eller förslag att dela med dig av – hör gärna av dig till oss!

Tillgänglig för alla. Genom funktioner som Talande webb och olika navigeringsverktyg är det i alla fall ditåt vi strävar med vår webbplats. Foto: Studio Aarni.