Människor som sitter och lyssnar och tittar på kvinna som håller föredrag

Årsmötet och Årets Arkivpris 2023

Torsdagen den 30 mars 2023 ägde Arkiv Sörmlands årsmöte rum på Stadsvakten i Nyköping. Förutom själva årsmötesförhandlingarna stod på programmet även tioårsfirande, föredrag och arkivprisutdelning.

Kvällen på Stadsvakten inleddes med firandet av Arkiv Sörmlands tioårsjubileum. En buffé med wraps, bubbel, godis, frukt och kaffe stod framdukad när de knappa fyrtiotalet gästerna anlände. Bland gästerna fanns såväl medlemmar som samarbetspartners, tidigare styrelseledamöter och personal från det gångna decenniet. Ordförande Ulla-Britt Larsson gjorde en tillbakablick på åren som gått, illustrerat med ett bildspel med minnesvärda händelser och möten åren 2013-2023.

Efter jubileumsfirandet hälsades kvällens föredragshållare välkommen fram. Nyköpingshistorikern Göran Hedin (bilden) gav oss en inlevelsefull inblick i sin källforskning och de arkiv han använt för att skriva 300 år av Nyköpings historia. Bland annat lyfte han fram insatser från Carl Kling Gedda och Anita Schenström på Nyköpings stadsarkiv och från Pia Rodén på Oxelösunds kommunarkiv som viktiga pusselbitar bakom sitt framgångsrika sökande efter källmaterial.

Årets Arkivpris 2023 utdelades direkt efter att föredraget var till ända. Ordförande Ulla-Britt Larsson (bilden) läste upp motiveringen och vice ordförande Anna-Sophia von Celsing delade ut blommor och diplom till den mycket överraskade vinnare – Göran Hedin, som åter fick inta podiet. Motiveringen lyder:

Årets Arkivpris 2023 tilldelas Göran Hedin, Nyköping. Göran Hedin har ett brinnande intresse för att forska och skriva om Nyköpings historia. I hans forskning har Nyköpings stadsarkiv alltid varit en viktig källa att ösa ur. Bland hans böcker finns Nyköpings högre allmänna läroverk i två delar och Nyköping under 300 år. Även läro-verkseleverna i Föreningen Nyköpingspojkarna (där nu också kvinnor är medlemmar) har fått sin historia skriven. Göran Hedins intresse för lokalhistoria är dessutom till stor nytta i kommunens namnberedning för nya parker och gator. Hans ”Kartor kan tala” utgör ett betydelsefullt bidrag till Nyköpings gatunamnshistoria. Göran Hedin är en mycket god berättare och anlitas i olika sammanhang för att levandegöra Nyköpings historia i stort och smått. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2023.

Eva Andersson presenterade därefter verksamheten vid Stadsvakten, Nyköpings kulturarvsmuseum, där mötet hölls. För dem som hade möjlighet att stanna kvar höll hon också öppet i utställningarna efter mötet.

Under de avslutande årsmötesförhandlingarna beslutades om en stadgeändring som rör hanteringen inför årsmötet, där en av revisorerna väckt frågan om att senarelägga datumen för att ge mer tid för revisionen. Styrelsens förslag till nya skrivningar – med bland annat ett senareläggande av sista dag för årsmötet från sista mars till sista april – röstades enhälligt igenom.

Tre bilder från Arkiv Sörmlands årsmöte 2023: dukat buffébord, publik som lyssnar på föredrag och man som får blommor av kvinna

Ulla-Britt Larsson valdes till ordförande för Arkiv Sörmland för ytterligare ett år. Avgående styrelseledamöterna Anna-Sophia von Celsing, Eskilstuna, och Kaj Eriksson, Nyköping, omvaldes för två år, samt Kerstin Alksäter, Trosa, omvaldes på ett år. I valberedningen tackade Kjell Arvidsson, Nyköping, och Berit Hansen, Katrineholm, för sig. Ny i valberedningen blev Oskar Nilsson, Eskilstuna/Nyköping. Sammankallande blir Eva Andersson, Nyköping. Den tredje platsen i valberedningen är än så länge vakant men styrelsen fick i uppdrag att så snart som möjligt fylla den.