Arkiv Sörmlands kommunfokusarbete tar paus till våren 2021. Då kommer vi tillbaka till Oxelösund. ...

Snart 100 år har gått sedan de svenska kvinnorna fick sin rösträtt och på allvar kunde göra bruk av sitt politiska intresse. Här ges ett exempel på hur kvinnor målmedvetet arbetat för att skapa inflytande för sitt parti och sina kvinnliga kandidater på lokal nivå....