Park i Oxelösund

Fokus Oxelösund våren 2021

Sedan några år tillbaka arbetar Arkiv Sörmland efter en fastlagd plan för att fokusera och aktivt arbeta med arkivinsatser i en sörmländsk kommun i taget per halvår.

Som bekant hade turen denna vår kommit till Oxelösund. Som en följd av pandemin fick emellertid alla aktiviteter i kommunen ställas in, såsom exempelvis det planerade föredraget med “öppet hus” på Koordinaten i mars.

Då det är svårt att i dagsläget förutse vilka förutsättningar som kommer att gälla under hösten, har Arkiv Sörmland beslutat att helt pausa kommunfokusarbetet under 2020. Efter nyår, då hälsoläget förhoppningsvis ser betydligt bättre ut än idag, startar vi upp igen med fokus på Oxelösund våren 2021.

Hösten 2021 är det Nyköping som står i fokus.

Park i Oxelösund

Arkiv Sörmland återkommer till Oxelösund våren 2021 – det ser vi fram emot! Foto: H. Karlsson.