Arkiv är makt

Arkiven är många gånger den yttersta källan för människans kunskap, bildning och världsuppfattning. Omvänt gäller att personer, händelser och fenomen som INTE finns i arkiven blir bortglömda och osynliggjorda. 

Redan för 400 år sedan konstaterade den brittiske filosofen Francis Bacon: kunskap är makt. Och grunden för stora delar av mänsklighetens kunskap ligger i våra arkiv.

Det är en viktig insikt att ge eleverna: arkivkällor är vanligtvis tillförlitliga och trovärdiga, men de är sällan objektiva eller representativa för hela mänskligheten. Arkivhandlingar kan innehålla propaganda, missuppfattningar och rena lögner – de måste alltid tolkas källkritiskt.

Dominique Lusters TED-talk är en intressant och engagerande introduktion till frågor som rör arkiv, kunskap, makt och identitet. Se gärna filmen själv som en förberedelse inför de kommande lektionerna, eller titta tillsammans med klassen (klippet är dock otextat.) Tänk också på att Lusters egen bakgrund bara är ett av många exempel på grupper som är tydligt underrepresenterade eller diskriminerade i arkiven och historieskrivningen. 

Makthavare och vanligt folk i arkiven

Endast en bråkdel av den historiska verkligheten är dokumenterad och bevarad i arkiven. Nästan allt som har hänt genom tiderna är glömt och borta för länge sen. Det lilla som har dokumenterats och bevarats återspeglar historiska maktstrukturer: det är framförallt statsmakten, kyrkan, myndigheter, stora företag och mäktiga rika män som trängs i arkivhyllorna. Vi får däremot gräva ganska djupt för att hitta “vanligt folk”, kvinnor, barn och minoritetsgrupper. 

Arkiv Sörmlands samlingar innehåller framförallt enskilda arkiv, det vill säga arkiv från föreningar, företag, gårdar och privatpersoner. Här finns alltså ovanligt goda möjligheter att hitta vittnesmål om vanliga människor och vardagslivet i Sörmland genom tiderna.

Lektionsmaterialet använder dock kompletterande material även från andra arkivinstitutioner, som Riksarkivet och Eskilstuna stadsarkiv, där det även finns handlingar från myndigheter och offentlig förvaltning.

Ett populärkulturellt perspektiv rörande kunskap, makt och arkiv ges i Star Wars, där arkivarien torrt konstaterar: “Om en sak inte visar sig i våra arkiv, så existerar den inte!” Klippet från Star Wars kan också användas som en ingång till ämnet: vad vet vi egentligen, hur vet vi det, och vilka slutsatser kan vi dra när vi inte kan hitta fakta som stödjer en viss hypotes?