Under hösten är det tillfälligt stopp för leveranser då vi arbetar med att ta hand om allt det spännande arkivmaterial som inkommit under senare år....

Arkiv Sörmland inför nya telefontider - måndag-fredag kl. 13-15. Varmt välkommen att höra av dig!...

Under hösten 2019 är det mycket på gång: nya telefontider, leveransstopp, fortsättning på e-arkivprojekten, nya kurstillfällen m m....

I Sverige finns en lång föreningstradition. För att de föreningar som läggs ned inte ska försvinna spårlöst är det viktigt att deras historia sparas för eftervärlden. Ett sådant exempel är den numera upphörda IF Svea....

Den 6 maj 1893 samlades ett fyrtiotal trädgårdsintresserade på Tungshuset i Strängnäs. De församlade, som utgjordes av ”ortens trädgårdsodlare samt vänner till trädgårdsodlingen”, röstade enhälligt för bildandet av Strängnästraktens Trädgårdsodlarförbund....