Den 28 mars hölls Arkiv Sörmlands årsmöte i Hälleforsnäs. Årets Arkivpris 2019 utdelades till Roland Blomkvist och Ragnar Boman....

Snart 100 år har gått sedan de svenska kvinnorna fick sin rösträtt och på allvar kunde göra bruk av sitt politiska intresse. Här ges ett exempel på hur kvinnor målmedvetet arbetat för att skapa inflytande för sitt parti och sina kvinnliga kandidater på lokal nivå....

Nu har kallelsen gått ut till Arkiv Sörmlands årsmöte den 28 mars kl. 17 på Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs. ...

Nu kan du söka arkiv förvarade hos Arkiv Sörmland i Riksarkivets söktjänst Nationella Arkivdatabasen....