I år (2017) är det 105 år sedan Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades. Efter bildandet startades lokalavdelningar på många, många platser i landet. Här ska vi titta närmare på ett sådant exempel – ABF Vingåker. 1800-talet och det tidiga 1900-talet var de klassiska folkrörelsernas storhetstid. Under denna...

Ja, så fanns det säkert anledning att resonera de där dagarna i början av oktober 1952 när det firades skördefest och fruktmustvecka för hela slanten. Fruktexpo, mustberedning och bordsdukningstävling var några av inslagen under den fullspäckade veckan som gick i nykterhetens tecken. Den 4-12 oktober 1952...

Historien börjar redan 1889, då nykterhetslogen ”Familjevännen” började se sig om efter en egen lokal. Med markaffär och byggande tog det elva år innan lokalen stod färdig, men då rymde den å andra sidan hela 300 personer. För att få medel till den fortsatta driften hyrde...

År 1904 stod ”Kungen av Katrineholm” grosshandlare August Kullberg i sin karriärs fullaste blom. Det var med största sannolikhet denne skicklige affärsmans förtjänst att evenemanget denna artikel ska handla om verkligen blev av. Året var som redan nämnts 1904 och det lilla municipalsamhället Katrineholm skulle under...

”Härmed har jag äran meddela, att nedannämnda personer sistlidne månad varit anmälda eller anhållna för fylleriförseelse häri staden och hava de om åtkomsten av rusdryckerna lämnat följande uppgifter” Så börjar rapporten som landsfiskalen i Katrineholms stad varje månad skickade till Systemaktiebolaget i Norrköping. Året var 1931...