Tema 1: Vad är ett arkiv?

Hur kan vi egentligen veta något om historien? Den är ju borta! Var hämtar historiker, forskare, journalister och författare uppgifter om personer och händelser som är borta sedan flera hundra år? I de flesta fall finns svaren att hämta i något av världens miljontals arkiv. 

I det här temat lär ni er om arkiv, varför de finns och vilken nytta vi har av dem. Ni får också prova att själva forska och söka i arkivdatabaser.

Lektionsunderlaget är uppdelat i en inledande diskussion, övningar, sammanfattande avslutning samt en eller flera fördjupande extrauppgifter. Öppna lektionsunderlagets delar genom att klicka på flikarna nedan. Stödmaterial finner du i högerkolumnen (större skärmar) eller längst ned på sidan (mobiler och små skärmar).

981

Antal arkiv hos Arkiv Sörmland

Lektionsunderlag

Börja med att fundera över vad ni redan vet om arkiv och källmaterial. Förbered gärna diskussionen genom att läsa relevanta avsnitt i den bok eller det läromedel som ni brukar använda.

Diskutera några av frågorna nedan tillsammans i klassen. Om ni inte kan arbeta i helklass kan ni förstås besvara frågorna skriftligt, enskilt.

    1. Vad tänker ni på när ni hör orden “arkiv” och ”källor”? Skriv gärna upp ord och begrepp på tavlan, eller i ett delat dokument.
    2. Varför har människan skapat så många arkiv? Vilken nytta har vi av arkiven? Tänk om det inte fanns några arkiv – skulle det spela någon roll?
    3. Ge exempel på olika typer av källor!
    4. Alla människor – även ni! – lämnar spår i arkiven. Vilka arkiv innehåller uppgifter om just era liv, tror ni?
    5. Hur kommer framtidens arkiv se ut? Vilka källor är viktiga att spara och bevara?
    6. Fundera lite över vad som INTE finns i arkiven. Vilka historiska händelser och personer är bortglömda på grund av att de inte finns dokumenterade i arkiven? Ge exempel!
    7. Nämn några saker som ni INTE vet om arkiv och källor men som kunde vara intressant att veta mer om!

Övningen består av två korta filmer, en bakgrundstext och ett antal frågor.

Gör så här:

    1. Titta på filmerna från Riksarkivet och Forum för Levande historia.
    2. Läs faktatexten “Vad är ett arkiv?”
    3. Jobba mednyckelbegrepp och instuderingsfrågorna.

Filmer, dokument och annat stödmaterial hittar du i kolumnen till höger (större skärmar) eller längst ned på sidan (mindre skärmar).

Koll på nyckelbegreppen?

Temat bygger på ett antal ord och nyckelbegrepp, som ni bör förstå för att kunna lösa instuderingsfrågorna. 

Så kan ni jobba med nyckelbegreppen:

    1. Skriv en egen förklaring, eller definition av begreppet.
    2. Använd begreppet i en mening, där du exempelvis förklarar begreppets samband med historieämnet, eller ger exempel på fakta som du förknippar med begreppet. 

Instuderingsfrågor

    1. Begreppet “arkiv” kan betyda flera saker – kan du nämna några olika betydelser?
    2. Ge exempel på olika typer av arkivbildare?
    3. Vilken nytta kan vi ha av den information som förvaras i arkiven? Ge flera exempel!
    4. Vad är en källa? Ge exempel på källor som finns i arkiven.
    5. Vilka källor finns hos bibliotek och muséer? Beskriv kortfattat skillnaden mellan de källor som förvaras hos arkiv, biblitotek och museer.
    6. Ge exempel på digitala källor!
    7. Hur gör man för att hitta en viss handling eller annan källa i arkiven?

Sammanfatta och resonera kring temat och övningarna.

Gör detta i helklass eller större grupper:

    1. Gå igenom svaren på instuderingsfrågorna tillsammans.
    2. Sammanfatta: Nämn några nya saker som ni har lärt er om arkiv och källor!
    3. Diskutera: både vanliga och ovanliga människor kan ju skapa arkiv. Kanske är ni själva arkivbildare? Var finns i så fall era “personarkiv”?
    4. Diskutera: Är internet ett slags arkiv? Varför/varför inte?
    5. Diskutera: Tror ni att historiker om 200 år kommer att kunna ta del av all den information som vi skapar idag?

I fördjupningen får ni göra egna efterforskningar i arkivmaterial som förvaras hos Arkiv Sörmland och hos några andra arkivorganisationer i Sörmland.

Tips: Se exempel på hur sökningen i databasen går till längst ned!

Gör så här:

    1. Öppna databasen Visual Arkiv Eskilstuna. Där finns förteckningar från många olika arkiv i Eskilstuna och Sörmland.
    2. Använd först sökfönstret “Enkel sökning”. Skriv in namnet på din kommun. Du kan även prova att in skriva namnet på en del av kommunen, exempelvis “Nyfors”, “Torshälla” eller “Mellösa”. Hur många sökträffar får du totalt?
    3. Välj ut någon av arkivbildarna från sökresultatet. Klicka på arkivbildarens namn, så att du får fram arkivförteckningen. Notera sedan nedanstående uppgifter ur förteckningen:
      • Exempel på handlingar (källor) i arkivet.
      • Vilken typ av verksamhet verkar arkivbildaren ha sysslat med? (Tips: Leta under fliken “historik”. Du kan även prova att googla namnet.)
      • Kan du se från vilken tid handlingarna är, eller på annat sätt lista ut under vilken tidsperiod arkivbildaren var verksam?
      • Anteckna alla ord och begrepp som du inte förstår. Slå upp och anteckna vad orden betyder.
      • Ge exempel på frågor som en forskare skulle kunna studera med hjälp av det här arkivet.
    4. Presentera undersökningen genom en kort skriftlig rapport, eller en muntlig presentation.
Extra fördjupning: sök hos Riksarkivet!

Sök i nationella arkivdatabasen (NAD)

Nu har ni testat att söka i Visual Arkiv som förtecknar arkiv i Eskilstuna och Sörmland. Prova nu att söka på ortnamn även i den nationella arkivdatabasen NAD. Hur många arkivbildare finns registrerade med information om din kommun/ort i NAD?

Gör så här:

  1. Skriv in ortnamnet i sökrutan hos NAD. Notera antalet träffar.
  2. Bocka i rutan “endast digitaliserat material”. Sök igen. Hur många träffar fick du nu?
  3. Klicka på en av handlingarna som listas i de digitaliserade sökresultaten. (Du kan nu eventuellt behöva registrera dig för att logga in i NAD. Gör det i så fall – det är gratis.).
  4. Klicka sedan på knappen ”Bild” så visas dokumentet i ett nytt fönster.
  5. Beskriv handlingen: vad är det för typ av handling? Vilken tid kommer den ifrån? Vem är arkivbildaren? Var förvaras originalet?
  6. Ge exempel på frågor som en forskare skulle kunna studera med hjälp av denna handling.
  7. Sammanfatta och presentera resultatet från övningen genom en kort skriftlig rapport, eller genom ett muntligt föredrag.

Exempel som visar hur en sökning i Nationella arkivdatabasen kan gå till: 

Stödmaterial

Nyckelbegrepp

  • arkiv
  • arkivbildare
  • arkivförteckning
  • digitalt arkiv
  • källa
  • källkritik
  • berättelse
  • kvarleva
  • tolkning
  • originalhandling
  • primärkälla
  • sekundärkälla

Film