Tema 5: Landsbygden

Innan industrialiseringen jobbade många människor på landsbygden, men när Sverige gick igenom den industriella revolutionen behövdes mycket arbetskraft på fabrikerna. Det gjorde att många människor lämnade landsbygden för staden. Men hur såg det då ut på landsbygden efter den industriella revolutionen?

I denna lektion tar vi en titt på landsbygden . Genom ett flertal handlingar kommer ni få en inblick i hur livet såg ut på ett säteri i början av 1900-talet.

Lektionsunderlaget är uppdelat i en inledande diskussion, övningar, sammanfattande avslutning samt en eller flera fördjupande extrauppgifter.

Öppna lektionsunderlagets delar genom att klicka på flikarna nedan. Stödmaterial finner du i högerkolumnen (större skärmar) eller längst ned på sidan (mobiler och små skärmar).

1810

Då avskaffades sätesfriheten i Sverige

Lektionsunderlag

Börja med att fundera över lantbruket som koncept. Exempelvis genom att skapa en tankekarta  och skriva upp allt som ni kommer att tänka på när ni hör ordet landsbygd. Förbered gärna diskussionen genom att läsa relevanta avsnitt i en bok eller det läromedel som ni brukar använda. 

Diskutera några av frågorna nedan tillsammans i klassen. Om ni inte kan arbeta i helklass kan ni förstås besvara frågorna skriftligt, enskilt.

  1.  Att äga och driva en gård är mycket arbete. Vad för handlingar tror ni kan uppstå från en gård? Diskutera gärna i helklass eller i mindre grupper innan ni går vidare till handlingarna.
  2. Materialet som ni får ta del av i den här lektionen är från 1900-talets början efter industrialiseringen. På vilka sätt tror ni att industrialiseringen påverkade livet på landsbygden?
  3. Hur viktigt är och var det med lantbruk? (diskutera)

Övningen består av handlingar från Biby gård som ligger i Gillberga socken utanför Eskilstuna. Gården var ett säteri som från år 1782 ägdes av familjen von Celsing.   

Gör så här:

  1. Läs handlingarna
  2. Jobba sedan med nyckelbegreppen och instuderingsfrågorna.

För en extra utmaning försök läsa handlingarna utan att kolla på  transkriberingen. 

Fundera på vilka ord som används i skriften och hur de uttrycker sig. Finns det skillnader i hur man uttryckte sig då jämfört med hur man uttrycker sig idag?

 Svaren finns i handlingarna eller går att hitta genom att söka sig fram till det. Du kan använda ditt ordinarie läromedel, uppslagsverk och andra pålitliga källor för att hitta alla svar.

Koll på nyckelbegreppen?

Temat bygger på ett antal ord och nyckelbegrepp, som ni bör förstå för att kunna lösa instuderingsfrågorna. 

Så kan ni jobba med nyckelbegreppen:

  1. Skriv en egen förklaring, eller definition av begreppet.
  2. Använd begreppet i en mening, där du exempelvis förklarar begreppets samband med historieämnet, eller ger exempel på fakta som du förknippar med begreppet. 

Instuderingsfrågor

  1. Vad är det för skillnad på ett säteri och en gård?
  2. Biby gård var ett fideikommiss under en lång tid. Vad betyder fideikomiss?
  3. När avskaffades fideikommiss i Sverige?
  4. Kan ni komma på andra gårdar omkring Eskilstuna eller i länet?
  5. Arbetsjournalen innehåller daglig information om vädret. Varför är detta en viktig detalj?
  6. Notera även att ett datum saknas, varför?
  7. ”Äggboken” fylldes i kontinuerligt, hur många ägg fick gården ihop år 1926?
  8. Vad för storts främmande kan ni urskilja vid herrskapets bord i matsalen?
  9. Middagsgästerna som skrivs upp i boken är indelade i två fält. Främmande i köket och främmande vid herrskapets bord. Diskutera gärna detta i relation till klass.

Sammanfatta och resonera kring temat och övningarna.

Gör detta i helklass eller större grupper:

   1. Gå igenom nyckelbegreppen och svaren på instuderingsfrågorna tillsammans.
   2. Nämn några nya saker som ni har lärt er genom övningen.
   3. Diskutera arbetet på en gård, vilka som jobbar där och vad som kan produceras.

I fördjupningen får ni göra egna efterforskningar i arkivmaterial som förvaras hos Arkiv Sörmland och hos några andra arkivorganisationer i Sörmland.

Exempel på fördjupningar: 

 1.  Ebba Ulrika von Celsing, fru till Kapten Elof von Celsing, var född von Essen, för vidare forskning sök gärna upp henne och hennes släkt.
 2.  Sök på ’Biby Gård’ i Visual Arkiv och undersök vad för handlingar som finns. Det går även att söka på familjen von Celsing för att få upp deras familjearkiv.

Det är en fördel om ni redan har gjort övningen Vad är ett arkiv? I den övningen får ni nämligen lära er grunderna i hur man söker i arkivförteckningar och databaser.