Tema 4: Kärlekens historia

Vem har rätt att bestämma över ditt kärleksliv? Ska familjen styra över vem du gifter dig med, eller vem du älskar? Nej, i dagens samhälle har varje individ rätt att själv bestämma över sitt privatliv. Men för ett drygt sekel sedan såg allt annorlunda ut. 

I den här övningen får ni läsa om hur kärleken mellan Helfrid och Oskar slutligen övervann dåtidens normer och fördomar. Ni lär er om kärlek, familjeliv och könsroller för 140 år sedan.

Lektionsunderlaget är uppdelat i en inledande diskussion, övningar, sammanfattande avslutning samt en eller flera fördjupande extrauppgifter. Öppna lektionsunderlagets delar genom att klicka på flikarna nedan. Stödmaterial finner du i högerkolumnen (större skärmar) eller längst ned på sidan (mobiler och små skärmar).

1872

Då fick kvinnor rätt att själva bestämma om sitt giftermål

Lektionsunderlag

Börja med att fundera över vad ni redan vet om kärlek, könsroller och familjeliv förr i tiden. Förbered gärna diskussionen genom att läsa relevanta avsnitt i den bok eller det läromedel som ni brukar använda.

Diskutera några av frågorna nedan tillsammans i klassen. Om ni inte kan arbeta i helklass kan ni förstås besvara frågorna skriftligt, enskilt.

Diskutera några av nedanstående frågor tillsammans i klassen. Förbered gärna diskussionen genom att läsa om kvinno- och familjehistoria i det läromedel som ni brukar använda.

  1. Vad kommer ni att tänka på när ni tänker på ”kärlek förr i tiden?” Skriv gärna upp ord och tankar på tavlan, eller i ett gemensamt dokument!
  2. Hur tror ni det var att bli förälskad på 1800-talet? Vilka likheter och skillnader finns jämfört med hur det är idag?
  3. Varför gifter sig människor med varandra? Varför tror ni att någon en gång i tiden “uppfann” äktenskapet?
  4. Under en stor del av historien har kvinnor saknat många grundläggande mänskliga rättigheter. Varför har det varit så, tror ni?
  5. Bör kvinnor och män ha exakt lika rättigheter och möjligheter på alla områden?
  6. Kan det vara rätt att gifta sig, eller leva med någon, trots att man inte älskar varandra?
  7. Är dagens Sverige ett jämställt land? Ge exempel som ger stöd för din åsikt!

Övningen består av två korta filmer, en bakgrundstext och ett antal frågor.

Gör så här:

 1. Läs artikeln “Kärlek med förhinder”.
 2. Jobba med nyckelbegrepp och instuderingsfrågorna.

Vissa svar står inte i artikeln. Du kan använda ditt ordinarie läromedel, uppslagsverk och andra pålitliga källor för att hitta alla svar. En bra källa är årtalslistan över kvinnohistoria, skapad av Kvinnsam vid Göteborgs universitet.

Filmer, dokument och annat stödmaterial hittar du i kolumnen till höger (större skärmar) eller längst ned på sidan (mindre skärmar).

Koll på nyckelbegreppen?

Temat bygger på ett antal ord och nyckelbegrepp, som ni bör förstå för att kunna lösa instuderingsfrågorna. 

Så kan ni jobba med nyckelbegreppen:

  1. Skriv en egen förklaring, eller definition av begreppet.
  2. Använd begreppet i en mening, där du exempelvis förklarar begreppets samband med historieämnet, eller ger exempel på fakta som du förknippar med begreppet. 

Instuderingsfrågor

  1. Hur möttes Oskar och Helfrid?
  2. Varför var det så pass svårt för Oskar och Helfrid att gifta sig?
  3. Vad var Tunafors bruk?
  4. Vilken typ av gård var Tummelsta?
  5. Hur länge dröjde det innan Helfrid och Oskar kunde gifta sig?
  6. Hur slutade deras “kärlekssaga”?
  7. Helfrid levde under en tid då kvinnornas ställning i samhället förändrades snabbt. Gör en tidslinje 1840 – 1910 där du prickar in Helfrids levnad, och dessutom väljer ut några viktiga beslut och händelser som påverkade kvinnans ställning i samhället.

Sammanfatta och resonera kring temat och övningarna.

Gör detta i helklass eller större grupper:

  1. Gå igenom nyckelbegrepp och svaren på instuderingsfrågorna tillsammans.
  2. Nämn några nya saker som ni har lärt er genom övningen!
  3. Försök att sätta er in i Helfrids och Oskars situation: hade ni orkat vänta så länge på att gifta er, eller att bo tillsammans med den ni älskar?
  4. Tror ni att människor skriver kärleksbrev till varandra även idag? 
  5. Tror ni att Helfrid och Oskar hade en annan syn på kärlek än vad du och dina kompisar har? 
  6. Hur tror ni att det hade gått för Oskar och Helfrid om de hade träffats på Tinder eller blivit bekanta via sociala medier?

I fördjupningen får ni göra egna efterforskningar i arkivmaterial som förvaras hos Arkiv Sörmland och hos några andra arkivorganisationer i Sörmland.

Nu ska ni få göra lite egna efterforskningar om kärlekens historia hos Arkiv Sörmland.

Det är en fördel om ni redan har gjort övningen “Vad är ett arkiv?” I den övningen får ni nämligen lära er grunderna i hur man söker i arkivförteckningar och databaser. 

Fördjupning 1: Handskrift och källtolkning

I den här fördjupningen dyker ni rakt ner i Helfrids och Oskars kärlekshistoria. Ni får läsa deras brev, som delvis är transkriberade (renskrivna).

Gör så här:

 1. Dela klassen i två grupper: den ena får läsa Oskars brev, den andra läser Helfrids. (Ni måste inte jobba i stora grupper, utan ni kan jobba enskilt, i par eller mindre grupper. Men varje grupp ska alltså koncentrera sig på ett av breven.)
 2. Öppna det brev ni har valt:
 3. Läs breven. Svara på frågorna:
  • Vilka svåra eller ovanliga ord hittar ni i breven?
  • Vilka andra personer nämns i breven, och hur känner de Oskar/Helfrid?
  • Vilket intryck får ni av brevskrivarnas känslor? Är det ”äkta kärlek?”
  • Nämn några problem eller bekymmer som de tar upp i breven.
  • Vilka likheter och skillnader finns mellan kärleken förr i tiden och idag?
 4. Samlas i helklass. Gå igenom era svar. Börja med Oskars brev och låt sedan därefter Helfrids grupp ”svara”.

 

Tips: om ni vill kan ni dramatisera breven: låt en person spela Oskar och läsa upp valda delar av brevet. En annan får spela Helfrid och svara. Eller så kan ni låta någon intervjua de två personerna om deras känslor och bekymmer.

Stödmaterial

Nyckelbegrepp

 • arvsrätt
 • förmyndare
 • giftasvuxen
 • hustruaga
 • inspektor
 • kärlek
 • könsroller
 • myndig
 • skyddsling
 • äganderätt
 • äktenskap

Dokument