Historien börjar redan 1889, då nykterhetslogen ”Familjevännen” började se sig om efter en egen lokal. Med markaffär och byggande tog det elva år innan lokalen stod färdig, men då rymde den å andra sidan hela 300 personer. För att få medel till den fortsatta driften hyrde...

Många katrineholmare, gamla som unga har säkert någon gång hört talas om Lars Petter-hus, utan att för den skull veta varifrån begreppet härstammar. Vem var denne Lars Petter? Speciellt de yngre generationerna kan nog ha svårt att få bitarna att falla på plats. Låt oss...

Det har funnits flera bokhandelsbutiker i Katrineholm genom åren, men bara en som överlevt i 112 år. Det var 1902 som några katrineholmare med Baron Bonde på Eriksberg i spetsen ingick med en petion till bokförläggarna i Stockholm om att få upprätta kommissionärskap d.v.s. att...

Vid sekelskiftet 1900 fanns det mejerier på snart sagt varje större gård eller gods, uppemot hundratalet bara i Sörmland. Så gott som alla bönder på den tiden producerade mjölk som levererades till något av dessa gårds- eller andelsmejerier. Våren 1915 bildade dessa bönder Mjölkcentralen, MC....

Under sextio- och sjuttiotalet revs många gamla, vackra och historiskt betydelsefulla byggnader över hela landet. Även i det jämförelsevis unga Katrineholm blev flera vackra byggnader grävskopornas offer. De var inte urgamla, men sköna att beskåda och saknade av många. Denna gång ska vi göra tvärtom och...

Den lokala debattens vågor har den senaste tiden gått höga beträffande Stortorgets nuvarande och framtida utseende.” Stenöken” är bara ett av de epitet som brukar användas på den plats som i de flesta tätorter utgör centrum och folklivets vardagsrum. Tänker här inte ta debatt med dem...

Den här artikeln ska bland annat handla om strykjärnet. Det var så man i folkmun benämnde det kilformade huset vid Storgatan 20, som grosshandlare August Kullberg lät uppföra 1902. Tidigare hade tomten bestått av lagerbyggnader som disponerades av Järnvägsrestaurangens ägare Leonard Linden. Sommaren år 1900 hade...

I kvarteret Kornknarren i Katrineholms östra delar, alldeles i närheten av vattentornet, finns en mindre villagata vid namn Linbanegatan. Många känner till att gatan finns, men alla kanske inte reflekterat över hur den fått sitt namn. Har det verkligen funnits en linbana i trakten? Svaret...

Jakobsdals Textilindustri AB grundades i Göteborg 1935. Efter några år beslöt man att flytta verksamheten till Katrineholm, främst på grund av att här fanns gott om kvinnlig arbetskraft. Det nybygge som var planerat fick på grund av kriget läggas på framtiden och man startade i stället...

Den första gången man hörde talas om ett badhus i Katrineholm var år 1889. En annons lät förtälja följande: ”I nya badhuset vid Katrineholms herrgård i Näsnaren finnes varje dag tillfälle att erhålla bad mot en avgift av 10 öre. Biljetter kunna inköpas hos Vilhelm Danielsson...

  Det var söndagen den 12 februari 1922 som den nyblivna femåringen Katrineholms-Kuriren och den några år äldre idrottsföreningen K.A.I.K anordnade sparkstöttingstävling i Katrineholm. Inte mindre än 121 deltagare var anmälda, varav 96 kom till start. De flesta av det 25 personer starka manfallet hade anmält...

I den östligaste delen av Falun i Dalarna, ligger stadsdelen Hosjö. Där föddes den 20 februari 1906 en flicka, som av sina föräldrar tilldelades namnet Märta. Efternamnet hon fick ärva var Bergqvist. Hon växte upp i Falun och avlade där examen på folkskoleseminariet 1927. Några...