Under några decennier på 1900-talet blåste förändringens vindar i de flesta svenska städer. Man rev det gamla, ibland tämligen skoningslöst och byggde nytt. Nödvändig förnyelse säger en del, en massaker på kulturarvet hävdar andra. Katrineholm var, trots sin ungdom inget undantag. År 1985, då Göran...

Det är Västra stambanas tillkomst 1862 och Östra stambanan fyra år senare, som ligger till grund för att Katrineholm över huvud taget finns som tätort. Om detta råder knappast något tvivel, då området där staden ligger tidigare endast bestod av skog, våtmark och några enstaka...

År 1904 stod ”Kungen av Katrineholm” grosshandlare August Kullberg i sin karriärs fullaste blom. Det var med största sannolikhet denne skicklige affärsmans förtjänst att evenemanget denna artikel ska handla om verkligen blev av. Året var som redan nämnts 1904 och det lilla municipalsamhället Katrineholm skulle under...

”Härmed har jag äran meddela, att nedannämnda personer sistlidne månad varit anmälda eller anhållna för fylleriförseelse häri staden och hava de om åtkomsten av rusdryckerna lämnat följande uppgifter” Så börjar rapporten som landsfiskalen i Katrineholms stad varje månad skickade till Systemaktiebolaget i Norrköping. Året var 1931...

Nu startar vi upp en blogg där vi publicerar de artiklar som arkivets anställda skriver om handlingar och händelser som finns bevarade i Arkiv Sörmlands depåer. Just nu är bloggen under uppbyggnad, men inom kort så kommer ni här att kunna ta del av historier...